Stichting Egmond ’40 – ’45

Stichting Egmond ’40 – ’45

Doneer op rekeningnummer IBAN:NL71 RABO 0319 2703 00 van onze stichting met ANBI status.

Doneer op rekeningnummer
IBAN: NL71RABO0319270300
van onze stichting met ANBI status.

LOST

Lost Over Sea Tribute

Contact

Voorzitter

Martijn Visser

Emmastraat 3

1931 CS Egmond aan Zee

06-21583386

KvK nr.
60511354 te Alkmaar

Rabobank
NL76 RABO 0181 0478 29

 

Secretaris

Michiel Kriele

Emmastraat 15

1931 CS Egmond aan Zee

06-21583386

Wilt u meer informatie over het Lost Memorial monument?
Vul dan hier uw gegevens in. Wij nemen dan contact met u op.

6 + 12 =

Stichting Egmond 40-45 is ANBI gecertificeerd

De invoering van de Geefwet heeft geleid tot een aantal fiscale wijzigingen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Tijdens de behandeling van de Geefwet is ook aandacht geweest voor de verbetering van de transparantie in de goededoelensector. Dit heeft ertoe geleid dat in de Wet Overige Fiscale Maatregelen 2013 gevolg is gegeven aan de motie om bepaalde informatie van ANBI’s openbaar te maken. Deze wijziging is van toepassing per 1 januari 2014. Geïnteresseerden kunnen op deze pagina de nodige gegevens vinden die wij in het kader van deze wetswijziging openbaar maken.

 

Stichting Egmond ’40-‘45
Emmastraat 15
1931 CS Egmond aan zee
Info@lostmonument.nl

 

Kamer van Koophandel nummer 60511354
RSIN (fiscaal nummer) 853942791
IBAN: NL71 RABO 0319270300

 

Bestuur Stichting Lost Monoment

Voorzitter: Martijn Visser – voorzitter@lostmonument.nl
Penningmeester: Michiel Krieke – penningmeester@lostmonument.nl
Secretaris: Jacinta Krimp – secretaris@lostmonument.nl

Algemene bestuursleden:
Hans Nauta
Mark de Vassy

 

Via deze LINK kunt u  opzoeken of een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).