Stichting Egmond ’40 – ’45

Stichting Egmond ’40 – ’45

Doneer op rekeningnummer IBAN:NL71 RABO 0319 2703 00 van onze stichting met ANBI status.

Doneer op rekeningnummer
IBAN: NL71RABO0319270300
van onze stichting met ANBI status.

LOST

Lost Over Sea Tribute

PRIVACY POLICY

Wij beschermen uw gegevens

Uw Privacy

Stichting Egmond ’40-’45 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Stichting Egmond 40-45
Emmastraat 15
1931 CS  Egmond aan Zee
+31621583386 (algemeen nummer)
www.egmond4045.nl

Michiel Kriele is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Egmond ’40-’45.
Hij is te bereiken via avg@Egmond4045.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Egmond ’40-’45 verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze webshop en websites en daar bijvoorbeeld zelf gegevens achterlaat (bij bestellingen bijvoorbeeld).

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam (bij bestellingen)
  • Adresgegevens (bij bestellingen)
  • Telefoonnummer (bij bestellingen)
  • E-mailadres (bij bestellingen, contact formulier)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@Egmond4045.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Egmond ’40-’45 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Egmond ’40-’45 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Egmond ’40-’45) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Egmond ’40-’45 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.